SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Omišalj

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Omišalj.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj imenuju se:

1.RANKO ŠPIGL, zamjenik Općinske načelnice - načelnik Stožera;

2.DEJAN HRILJAC, načelnik Policijske postaje Krk - član;

3.JOSIP SEMJANIV, zapovjednik DVD Njivice - član;

4.LENJINKA JURIČIĆ-MAMILOVIĆ, predstavnik PUZS Rijeka - članica;

5.SUZANA SKOČILIĆ-TOMAŠIĆ, Ambulanta Omišalj - članica,

6.NATAŠA DOMIŠLJANOVIĆ, Upravni odjel Općine Omišalj - članica;

7.DARIJO ŠOKOTA, lučki kapetan Ispostave Lučke kapetanije Rijeka u Omišlju - član,

8.MARIJA JAKOMINIĆ, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk - članica.

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur. broj: 2142-06-13-01-9

Omišalj, 16. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr