SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 6. Utorak, 18. ožujka 2003.
GRAD RAB
Grad Rab

6.

Na temelju odredbe članka 13a. Zakona o komunalnom gospodarsvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01), i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti
javne rasvjete na temelju ugovora

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje komunalna djelatnost obavljanje koje će se povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za povjeravanje određenih komunalnih poslova.

Članak 2.

Grad Rab će fizičkoj ili pravnoj osobi na temelju pisanog ugovora povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti javne rasvjete na rok od jedne godine.

Članak 3.

Javni natječaj za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora provodi Povjerenstvo koje imenuje Poglavarstvo Grada Raba.

Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog članka sastoji se od tri člana.

Članak 4.

Javni natječaj iz prethodnog članka ove Odluke objavljuje se u dnevnom tisku.

Tekst javnog natječaja utvrđuje Poglavarstvo Grada Raba.

Članak 5.

Pismenu prijavu za sudjelovanje na natječaju mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe.

Pravne ili fizičke osobe iz prethodnog stavka ovog članka moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

- da su registrirane za obavljanje komunalne djelatnosti iz natječaja,

- da imaju potrebnu stručnu i tehničku sposobnost i znanje, financijsku snagu, opremu i ostale uređaje, sposobnost vođenja poslova, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled, te odgovarajuće zaposleno osoblje koje bi moglo obavljati komunalne poslove,

- da su uredno izvršile sve preuzete obveze prema Gradu Rabu u posljednje 3 godine prije obavljanja natječaja,

- da su platežno sposobne i da nisu prezadužene i da nad njima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

- da direktor ili druge odgovorne osobe ponuditelja nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih 5 godina.

Članak 6.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj ponuditelj koji, uz ispunjenje uvjeta iz prethodnog članka ove Odluke, ponudi najnižu cijenu.

Članak 7.

Odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na temelju ugovora donosi Gradsko vijeće Grada Raba.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/03-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-03-06

Rab, 12. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Joško Vidas, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=22&mjesto=51280&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr