SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i čl. 47. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe dio javnog dobra - puta č. zem. 9653 k.o. Veli Lošinj, u površini od 25 m2, budući da predmetni dio čestice u naravi predstavlja okućnicu kuće katastarske oznake č.zgr. 704 k.o. Veli Lošinj, a koji dio će Parcelacijskim elaboratom br. 149/13. od 19. travnja 2013. god. izrađen od Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Igora Mršića dipl. ing. dobiti novu oznaku č.zem. 9653/1 k.o. Veli Lošinj.

Parcelacijski elaborat naveden u prethodnom stavku, podoban za provedbu promjene u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i Parcelacijskog elaborata iz čl. 1. ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na novoj č.zem. 9653/1 k.o. Veli Lošinj, te će na istoj izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 932-01/12-01/43

Ur.broj: 2213/01-01-13-7

Mali Lošinj, 12. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr