SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

48.

Na temelju članka 32. i 46. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/ 09, 32/09 i 10/13) i članka 15. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA
ODLUKE
o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog
vijeća Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 43/09, 6/10)

-u članku 8. stavku 1. riječ »četiri« zamjenjuje se riječju »šest«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/05

Ur. broj: 2213701-01-13-3

Mali Lošinj, 12. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr