SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli sredstava u
Proračunu Grada Kraljevice za 2013. godinu i projekciji Proračuna za razdoblje od 2014. do 2015. godine

Članka 1.

Prihvaća se Odluka gradonačelnika o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Kraljevice za 2013. godinu i projekciji Proračuna za razdoblje od 2014. do 2015. godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/12-01/4

Ur.broj: 2170/08-01-13-67

Kraljevica, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr