SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju članka 13. stavak 6. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/12, 7/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o usklađenosti teksta Plana zaštite od požara i
tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice

I.

Usvaja se ažurirani Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Kraljevice s Tabelarnim dijelom koji je sastavni dio Plana (Klasa: 810-01/04-01/18, Urbroj: 2170/ 08-08-04-04, od 13. 10. 2004. g., Klasa: 810-03/10-01/2, Urbroj: 2170/08-08-10-03 od 06. 5. 2010. g. i Klasa: 810- 01/11-01/5, Urbroj: 2170/08-08-11-09 od 15. 9. 2011. g).

II.

Odluka o usklađenosti Plana stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

III.

Sastavni dio ove Odluke čini Plan iz točke 1.

Klasa: 810-01/13-01/5

Ur.broj: 2170/08-01-13-2

Kraljevica, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr