SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD ČABAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

16.

GRAD ČABAR kao jedini osnivač i član KOMUNALNOG DRUŠTVA ČABRANKA d.o.o. Čabar, sukladno člancima 33. i 34. Izjave o osnivanju donosi

O D L U K U
o opozivu i imenovanju članova Nadzornog odbora

Članak 1.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:

1.Zvonimir Lipovac, rođen 21.06.1958., Tršće, Školska 48, OIB: 65052988658

2.Dominik Čop, rođen 03.06.1980., Gerovo, Snježnička 74, OIB: 15247937478

3.Lidija Ikasović, rođena 07.02.1977., Čabar, Narodnog oslobođenja 10, OIB: 54669175107

Članak 2.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

1.Josip Malnar, rođen 22.01.1956., Tršće, Selo 14, OIB: 98798667796

2.Ivanka Križ, rođena 01.06.1955., Plešce, Muhvić Antuna 16, OIB: 74378835874

3.Dragutin Vrus, rođen 05.07.1944., Gerovo, Žrtava fašizma 26, OIB: 18660120836

Članak 3.

Članovi NO biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno izabrani.

Članak 4.

Obvezuje se Uprava društva prijaviti promjene u trgovački registar.

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 013-03/13-01/01

Ur. broj: 2108-02/1-13-1

Čabar, 4. srpnja 2013.

GRADONAČELNIK
Kristijan Rajšel, prof.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr