SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

25.

Na temelju čl.19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12; 19/13-pročišćeni tekst), članka 5. stavka (1) Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 - Odluka USRH i 74/11), članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09 i 15/13), članka 6. i 15. Odluke o uređenju prometa na području općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 11/ 05) te prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova Policijske uprave Primorsko-goranske Sektor policije Služba za sigurnost cestovnog prometa, broj:511-09-05- 62-19/13. PB od 10.06.2013.g.Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 2. sjednici održanoj 3. srpnja 2013. g., donosi

ZAKLJUČAK
o ograničenju prometa na pješačkim zonama
općine Vrbnik

Članak 1.

U članku 8. Odluke o uređenju prometa na području općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 11/05) kao pješačka zona navedeni su između ostalog i Trg Pre sparov zid, Trg Škujica i placa Vrbničkog statuta za koje se donosi ovaj zaključak

Članak 2.

Na početku Vitezićeve ulice ugrađen je automatski hidraulični podizni stup s LED svjetlosnom signalizacijom i zvučnim signalom i FC fiksni stup te prometni znak - obavijesna ploča na stupu »Pazi podizni zid« i prometni znak zabrane prometa B03 + obavijesna ploča na stupu »Dozvoljeno za dostavu od 6 do 11 h, maksimalno 30 minuta, osim nedjeljom«.

Na ulazu na Trg Škujica iz smjera ulice Varoš postavit će se fiksni stupić koji će biti otvoren od 7 do 11 h za potrebe dostave.

Dostava je dozvoljena vozilima maksimalne težine 3,5 tona.

Članak 3.

Dostava je dozvoljena u vrije od 06 do 11 sati iz smjera Vitezićeve ulice.

Dostava će biti omogućena iz smjera ulice Varoš od 7 do 11 sati.

U vrijeme dozvoljeno za dostavu podizni stup i fiksni stupić će biti spušteni.

Članak 4.

Za potrebe hitnih službi - policija, vatrogasci, komunalne službe i hitna medicinska služba dostaviti će im se broj za spuštanje podiznog stupića.

Članak 5.

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama »Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-09/13-01/02

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 3. 7. 2013.

Predsjednik općinskog vijeća

Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr