SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 19/13- pročišćeni tekst) i članka 59. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09 i 15/13) Općinska načelnica Općine Vrbnik, dana 3. srpnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika
Općine Vrbnik u skupštinu Ponikve d.o.o. Krk

Marija Dujmović-Pavan imenuje se predstavnicom Općine Vrbnik u skupštinu Ponikve d.o.o. Krk.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja te se dostavlja Općinskom vijeću na znanje u roku 8 dana od dana donošenja i objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-07/13-01/20

Ur. broj: 2142-07-01-13-2

Vrbnik, 3. srpnja 2013.

Općinska načelnica
Marija Dujmović-Pavan, dipl. oec.

Dostaviti:

- Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 Krk

- pismohrana

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr