SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnog gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26-03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09 - Zakona o vodama, 49/11, 84/11- Zakona o cestama, 90/11-Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i 144/12) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09 i 15/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 2. sjednici koja je održana 3. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU O
I. izmjenama i dopunama
ODLUKE
o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 6/ 11) članak 4. stavak 1. mijena se i glasi:

»Komunalni doprinos obveznik koji gradi stambeni objekt kojim rješava svoje stambeno pitanje sa stalnim boravkom na području općine Vrbnik, može platiti u 12 jednakih mjesečnih obroka u roku godine dana od dana dospijeća obveze komunalnog doprinosa ako je obračunati iznos veći od 20.000,00 kuna.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Kod legalizacije bespravno sagrađenih zgrada, obročna otplata komunalnog doprinosa odobrit će se obvezniku na zahtjev za sve tipove i namjene objekata ako je taj iznos veći od 20.000,00 kuna.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/13-01/33

Ur.broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 3. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr