SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 82/08) i točke 7.1.3. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. - 2015. godine (»Narodne novine« broj 88/11) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Općine Ravna Gora.

Povjerenstvo je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Ravna Gora i osniva se s ciljem promicanja ravnopravnosti među spolovima u javnom i društvenom životu Općine Ravna Gora.

Članak 2.

U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju se:

1. SANDRA ČOTA za predsjednicu

2. mr. TOMISLAV SKENDER za člana

3. LOREN KOLENC za člana

4. DRAŽEN VANČINA za člana

Članak 3.

Povjerenstvo u sklopu svoje nadležnosti provodi aktivnosti za unaprjeđivanje prava na ravnopravnost spolova u skladu s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2011. - 2015. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važnost Odluke o imenovanju Odbora za ravnopravnost spolova klasa: 080-02/09-01/14, urbroj: 2112/07-01-09-2 od 3. prosinca 2009. godine.

Klasa: 080-02/13-01/8

Ur. broj: 2112/07-01-06-2

Ravna Gora, 11. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr