SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju članka 35. i 46. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/ 09 i 12/13) i članka 26. i 34. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora na sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju Odbora za statutarno-pravna pitanja

Članak 1.

U Odbor za statutarno-pravna pitanja (u daljnjem tekstu: Odbor) imenuju se:

1.LOREN KOLENC - za predsjednicu

2.LIDIJA JOVANOVIĆ - za člana

3.IVANKA ŠKRLEC - za člana.

Članak 2.

Odbor vrši pripreme odluka i drugih općih akata iz svoje nadležnosti.

Odbor donosi odluke na sjednicama koje saziva predsjednica, većinom glasova svih članova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/13-01/6

Ur.broj: 2112/07-01-13-2

Ravna Gora, 11. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr