SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

17.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 27/09 i 12/13) i članka 26. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Odbora za socijalna pitanja

Članak 1.

Osniva se Odbor za socijalna pitanja Općine Ravna Gora (u daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 2.

Odbor obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisane Pravilnikom o provođenju socijalne skrbi Općine Ravna Gora, i to:

- razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi za ostvarivanje pojedinog prava, te daje prijedlog zaključka Općinskom načelniku o isplati i visini isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti za svaki pojedini slučaj,

- obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daje prijedloge, mišljenja i prati stanje u svom području,

- obavlja i druge poslove iz oblasti socijalne skrbi, kao i poslove koje mu povjeri Općinski načelnik i Općinsko vijeće Općine Ravna Gora.

Članak 3.

Odbor se sastoji od predsjednika i četiri člana.

U Odbor se imenuju:

- FRANJO RUŽIĆ - za predsjednika

- LOREN KOLENC - za člana

- DRAŽEN VANČINA - za člana

- NATAŠA LAKOTIĆ - za člana

- KARLICA KRULIĆ - za člana.

Odbor se imenuje za mandatno razdoblje Općinskog vijeća Općine Ravna Gora.

Članak 4.

Rad Odbora odvija se na sjednicama.

Predsjednik Odbora saziva sjednice Odbora, predsjedava im, predlaže dnevni red, rukovodi radom i potpisuje akte koje Odbor donosi.

Sjednica Odbora može se održati ako je nazočna većina članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Odbora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/13-01/7

Ur.broj: 2112/07-01-13-2

Ravna Gora, 11. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr