SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
53

53.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04 i 110/04) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 38. sjednici održanoj 2. prosinca 2004. donijelo je

PROGRAM
izgradnje kapitalnih objekata od interesa
za Općinu Viškovo tijekom 2005. godine

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se načini, sredstva, normativi i ostali uvjeti izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2005. godine.

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog programa je sljedeći:

- prihodi od komunalne naknade 1.220.000,00 kuna

- prihodi od drugih izvora proračuna 60.000,00 kuna


UKUPNO: 1.280.000,00 kuna

(slovima: jedanmilijundvjestoosamdesettisuća kuna)

Ta sredstva se raspoređuju za:

- građenje i održavanje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo

PROGRAM IZGRADNJE KAPITALNIH OBJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU VIŠKOVO

Članak 3.

Pod gradnjom kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo podrazumijeva se građenje novih, te rekonstrukciju, sanaciju i održavanje postojećih objekata školskog, zdravstvenog, socijalnog sadržaja, te objekata potrebnih za obavljanje društvenih djelatnosti, djelatnosti športa i kulture na području Općine Viškovo tijekom 2005.godine.

Članak 4.

Standard izgradnje i održavanja kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima

Članak 5.

Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2005. godine čini:

1.Otvoreno boćalište Marčelji 100.000,00 kuna

2.Svlačionice NK Halubjan Brnasi 150.000,00 kuna

3.Rekonstrukcija i uređenje prostora
stare škole Saršoni870.000,00 kuna

4.Dom Marinići - projektna
dokumentacija 100.000,00 kuna

5.Uređenje okoliša športske dvorane 60.000,00 kuna


UKUPNO: 1.280.000,00 kuna

(slovima: jedanmilijundvjestoosamdesettisuća kuna)

Otvoreno boćalište Marčelji

Radovi na otvorenom boćalištu Marčelji podrazumijevaju izradu kompletne projektne dokumentacije, potrebne građevinske dozvole i početak građenja.

Svlačionice NK Halubjan Brnasi

Radovi na svlačionicama NK Halubjan Brnasi podrazumijevaju izradu kompletne projektne dokumentacije potrebne za izvođenje radova i početak građenja.

Rekonstrukcija i uređenje prostora stare škole Saršoni

Radovi na rekonstrukciji i uređenju prostora stare škole Saršoni podrazumijevaju rekonstrukciju te potrebno održavanje i nadzor.

Dom Marinići

Radovi podrazumijevaju izradu projektne dokumentacije II. faze radova.

Uređenje okoliša športske dvorane

Radovi na uređenju okoliša športske dvorane podrazumijevaju izradu projektne dokumentacije II. faze radova.

Zaključne odredbe

Članak 6.

Svi radovi iz ovog Programa izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-04/04-01/15

Ur. broj: 2170-09-04-01-9

Viškovo, 2. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr