SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju odredbi članka 251. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 33. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07 i 39/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici 5. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o razdoblju i vremenu
u kojem se ne mogu graditi građevine
i izvoditi građevinski radovi

Članak 1.

Članak 4. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/11) (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja kao investitor ili izvođač

obavlja građevinske radove na području Općine Malinska - Dubašnica protivno odredbama ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička kao investitor novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn.«

Članak 2.

Članak 5. Odluke briše se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-19

Malinska, 5. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Zdenko Cerović, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=51511&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr