SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

52.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 i 07/13) i članka 2. Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 3/93,6/93, 13/97, 15/97, 7/94, 13/97, i 22/05) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Komisije za
predstavke i pritužbe

I.

Izabiru se:

1. MARKO ĆORIĆ, Opatija, J. Rakovca 16 za predsjednika Komisije za predstavke i pritužbe,

Za članove Komisije za predstavke i pritužbe:

1. ZDENKO SUŠANJ , Opatija, M. Tita 12

2. LIVIJA ŠKRINJAR, Ičići, Poljanska cesta 51

3. JOSIP BAČIĆ , Opatija, M. Tita 91/2

4. EGIDIO ZOVIĆ, Opatija, M. Tita 108

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-05/13-01/17

Ur. broj: 2156/01-01-13-1

Opatija, 11. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr