SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
53

48.

Na temelju članka 3. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04 i 110/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 38. sjednici održanoj 2. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni
Odluke o komunalnim djelatnostima

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/02) u članku 2. stavku 1.

- točke 3. i 4. se brišu

- u točki 11 riječ »Krematorija« se briše, te se dodaju riječi »prijevoz pokojnika«

- iza točke 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi »Vatrogasna djelatnost«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. brišu se točke 2.4. i 2.5., dok se u točki 2.10. iza riječi »poslova« dodaju nove riječi koje glase »i prijevoz pokojnika«.

Članak 3.

U članku 13. stavak 1. u točki 3.5. brišu se riječi »I krematorija«.

Članak 4.

Iza članka 21. dodaje se novi članak 21 a koji glasi:

»Sredstvima komunalne naknade sufinancirat će se i redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe, Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije i Dobrovoljno vatrogasno društvo »Halubjan«.

Članak 5.

Ova Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/04-01/15

Ur. broj: 2170-09-04-1-8

Viškovo, 2. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr