SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Na temelju članka 14 stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 29. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/ 09-ispravak,7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 11.07.2013. godine donosi

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu

Članak 1.

U članku 9. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/12) iznos od 200.000,00 kn zamijenjuje se iznosom od 280.000,00 kn.

Članak 2.

U članku 10. stavak 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/12) mijenja se i glasi:

»Za potrebe mjesnih odbora osiguravaju se sredstva u visini 1.001.520,00 kn i to na način da svakom mjesnom odboru pripada 63.300,00 kn za tekuće rashode u 2013.godini, koji se raspoređuju sukladno financijskim planovima Mjesnih odbora za materijalne troškove (npr. struja, voda, telefon, grijanje itd.) , ostale materijalne troškove i za komunalne akcije , s time da iznos za komunalne akcije ne može biti manji od 40.000,00 kn, dok se izuzetno za Mjesni odbor Pobri osigurava dodatni iznos od 40.520,00 kn za komunalne radove ugovorene u 2012.godini, a od ostvarenih prihoda od donacija za Mjesni odbor Volosko iznos od 1.500,00 kn, te Mjesni odbor Ičići iznos od 9.000,00 kn.«

Članak 3

Iza članka 26. dodaje se članak 26.a, koji glasi:

Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, gradonačelnik može donijeti odluku kojom se Grad kratkoročno zadužuje, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Grad se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovnih banaka i drugih kreditnih institucija ili okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren račun za iznos do 5.000.000,00 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/12-01/11

Ur. broj: 2156-01-01/13-2

Opatija, 11. 7. 2013.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Prof. Dr. sc. Viktor Peršić, Dr. med.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr