SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Na temelju članka 15. Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 7/12, 12/12 i 28/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2013. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU
Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava
namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje
robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području
Grada Malog Lošinja za 2013. godinu

I.

Red.
broj

k.č.br.

ZONA

BROJ
LOK.

NAPRAVA

POČETNA
CIJENA

1.

MALI LOŠINJ

1.4.

Pečenje plodina i prodaja bonbona

b)Trg RH - lokacija br. 5, prema situaciji

k.č.br.1700

I

1

Štand u obliku barke

10.000,00 kn

1.14.

Iznajmljivanje bicikla

f) Ul. Priko - ispred kbr. 17

k.č.br. 3601/1

II

1

Specijalni nosači za bicikle

750,00 kn/m2

4.

OSOR

4.7.

Prodaja voća i povrća iz vlastitog uzgoja na otoku

a)Između autobusnog stajališta i pizzerije Orfej

Dio k.č.br. 62/2

III

1

štand

15,00 kn/ dnevno

5.

BELEJ

5.2.

Prodaja voća i povrća iz vlastitog uzgoja na otoku

a) Ispred konobe »Gromača«

Dio k.č.br.
1244/33

III

1

štand

15,00 kn/ dnevno

7.

PUNTA KRIŽA

7.5.

Prodaja voća, povrća i proizvoda iz vlastitog uzgoja

a) Posjed Stanzia Catellani

III

1

štand

suglasnost

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-05/13-01/118

Ur. broj: 2213/01-01-13-7

Mali Lošinj, 12. srpnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr