SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 47. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/12, 7/13 i 15/13) te u skladu s Proračunom Grada Kraljevice za 2013. godinu, Gradonačelnica Grada Kraljevice dana 1. srpnja 2013. godine donosi

IZMJENE
Plana prijma u službu za 2013. godinu

I.

U Planu prijma u službu za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/13) u tablici iz točke II. mijenja se sljedeći podatak:

- kod planirani broj zapošljavanja vježbenika na određeno vrijeme broj »0« briše se i stavlja se broj »1«.

II.

Ova Izmjena Plana objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/13-01/1

Urbroj: 2170/08-01-13-02

Kraljevica, 1. srpnja 2013.

Gradonačelnica

Nada Turina Đurić, dipl. polit., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr