SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Temeljem članka 47. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/ 13 i 15/13) i članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12) donosim

ODLUKU
o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Kraljevice
za 2013. godinu i Projekciji proračuna za razdoblje
od 2014. do 2015. godine

I.

Sredstva za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine u Posebnom dijelu Proračuna Grada Kraljevice za 2013. godinu i projekcije proračuna za razdoblje od 2014. do 2015. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12) mijenjaju se kako slijedi:

kto

naziv

plan 2013.

povećanje/
smanjenje

novi plan
2013.

Program

0101 GRADSKA UPRAVA

311

Plaće (bruto)

1.770.000

-44.000

1.726.000

321

Naknade troškova zaposlenima

110.000

20.000

130.000

381

Tekuće donacije

14.000

6.000

20.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

187.000

45.000

232.000

422

Postrojenja i oprema

10.000

30.000

40.000

Program

0102 GRADSKO VIJEĆE

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

464.000

-23.000

441.000

Program

0203 SPORT I TEHNIČKA KULTURA

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

390.000

-20.000

370.000

Program

0204 KULTURA

323

Rashodi za usluge

400.000

30.000

430.000

Program

0307 PROSTORNO PLANIRANJE

411

Materijalna imovina

80.000

-4.000

76.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

790.000

-40.000

750.000

- sveukupno

4.215.000

0

4.215.000

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O ovoj Odluci izvijestiti će se Gradsko vijeće u zakonskom roku.

Klasa: 400-06/12-01/4

Ur. broj: 2170/08-01-13-65

Kraljevica, 20. lipnja 2013.

Gradonačelnica

Nada Turina Đurić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr