SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru predsjednika, potpredsjednika i člana
Mandatnog odbora Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Članak 1.

U Mandatni odbor Gradskog vijeća Grada Kraljevice imenuju se:

1. VIŠNJA GUDAC - predsjednica

2. BOŠKO MIJUK - potpredsjednik

3. DINKA BELOBRAJIĆ - članica

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2170/08-08-13-14

Kraljevica, 17. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predstojnica
Ureda države uprave
Primorsko-goranske županije

Vera Pajalić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr