SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

108.

Na temelju članka 52. točka 19. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 41/09), Župan Primorsko-goranske županije, dana 17. lipnja 2013. godine donio je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
u Lučkoj upravi Rijeka

I.

Prof. dr. sc. Vidoje Vujić, kao predstavnik Primorsko- goranske županije, razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća u Lučkoj upravi Rijeka sa danom 31. svibnja 2013. godine.

II.

Zamjenica Župana MARINA MEDARIĆ imenuje se kao predstavnik Primorsko-goranske županije na dužnost člana Upravnog vijeća u Lučkoj upravi Rijeka sa danom 1. lipnja 2013. godine.

III.

Novoimenovanoj članici iz točke II. ove Odluke mandat traje do isteka mandata člana iz točke I. koji je ovom Odlukom razriješen.

IV.

Ovom Odlukom, Odluka obnašatelja dužnosti župana zamjenika Župana KLASA: 022-04/13-01/15; URBROJ: 2170/1-01-01/5-13-15 od 15. travnja 2013. stavlja se van snage.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 022-04/13-01/23

Ur. broj 2170/1-01-01/5-13-15

Rijeka, 17. lipnja 2013.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr