SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

104.

Na temelju članka 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11), članka 5. stavka 2. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže turističkog naselja Zagori, Grad Novi Vinodolski (»Službene novine« broj 27/08), članka 11. stavka 2. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (Klasa: 342-01/07-02/26; Ur.broj: 2170/1-11/9-08-15 od 1. kolovoza 2008. godine), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika o načinu rada Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hoteli Novi d.o.o na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Turističkog naselja Zagori, Grad Novi Vinodolski

I.

Trgovačkom društvu Hoteli Novi d.o.o daje se suglasnost na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži TN Zagori, Grad Novi Vinodolski, trgovačkom društvu Novi sport d.o.o, iz Šmrike, Burićeva 19, za djelatnosti:

. ugostiteljstvo - prodaja pića, napitaka i sladoleda u originalnom pakiranju na klupi, 1 kom

. iznajmljivanja igrališta, pribora i opreme za odbojku na pijesku, 1 kom

. iznajmljivanja morskih skutera, 4 komada

. iznajmljivanja pedalina, 6 komada

. iznajmljivanja plovnih prijevoznih sredstava - gumenjaka s plastičnim dnom, 2 komada

. pružanje usluga vožnje gliserom za vuču padobrana, skija, tubi i banana, 1 komad

. iznajmljivanje bicikala, 10 komada.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i primjenjuje se zaključno sa 31. studeni 2013. godine.

Klasa: 021-04/13-01/5

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-63

Rijeka, 11. srpnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr