SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

103.

Na temelju članka 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 5. stavka 4. Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Rokan, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 14/12), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika o načinu rada Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine « broj 26/09 i 16/13), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Dragutinu Šnajdaru, vlasniku
obrta za ugostiteljstvo i trgovinu Mareta na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Rokan,
Grad Crikvenica

I.

Dragutinu Šnajdaru, vlasniku obrta za ugostiteljstvo i trgovinu Mareta daje se suglasnost na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Rokan, Grad Crikvenica, trgovačkom društvu LUX PERFECTUM d.o.o., za djelatnost iznajmljivanja Aqua parka.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i primjenjuje se zaključno sa 31. prosinca 2013. godine.

Klasa: 021-04/13-01/5

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-61

Rijeka, 11. srpnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr