SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

85.

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 8. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08), članka 28. točke 17. alineje 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 2. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Stožer).

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi Župan Primorsko-goranske županije, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Za članove Stožera imenuju se:

1. Marko Boras - Mandić, zamjenik Župana, načelnik Stožera,

2. Branko Škrobonja, pročelnik Ureda Županije, zamjenik načelnika Stožera,

3. mr. sc. Senka Šubat, načelnica Policijske uprave primorsko-goranske, članica,

4. Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, član,

5. Mladen Šćulac, županijski vatrogasni zapovjednik Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, član,

6. dr. sc. Darko Glažar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka i zapovjednik ŽOC-a, član,

7. dr. sc. Davor Vukobrat, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, član,

8. prof. dr. sc. Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član,

9. Vladimir Paušić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Stanica Rijeka, član,

10. doc. dr. sc. Đulija Malatestinić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, članica,

11. dr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, članica,

12. Gerhard Lempl, pročelnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam, član

13. Damir Malenica, Ured Županije, tajnik Stožera.

Članak 3.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže Župan na način utvrđen Planom pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Sjednice Stožera saziva i vodi načelnik Stožera.

U slučaju spriječenosti načelnika Stožera, sjednicu Stožera saziva i vodi zamjenik načelnika Stožera.

Članak 5.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Ured Županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/5

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-22

Rijeka, 11. srpnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr