SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
35

35.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - proč. tekst, 82/04 i 110/04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općine Ravna Gora za 2004. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 2.

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, doprinosa za šume, prihoda od prodaje građevinskog zemljišta i ostalih sredstava Proračuna Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1.pojačano održavanje nogostupa
I. G. Kovačića 160.000,00 kn

2.pojačano održavanje nogostupa
Ravna Gora centar 200.000,00 kn

3.pojačano održavanje - obnova
potpornih zidova Jarak 425.000,00 kn


ukupno 785.000,00 kn.

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz komunalnog doprinosa, naknada za koncesiju i ostalih sredstava Proračuna Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1.otkup zemljišta za proširenje Šahovske
ulice 2.881,00 kn

2.preasfaltiranje odvojaka cesta
Stara Sušica 52.000,00 kn


ukupno 54.881,00 kn.

Članak 4.

Građenje javne rasvjete financirat će se iz komunalnog doprinosa za sljedeće namjene:

1.proširenje javne rasvjete Kupjak
(Kauči laz) 15.000,00 kn


ukupno 15.000,00 kn.

Članak 5.

Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz komunalnog doprinosa i ostalih sredstava Proračuna Općine Ravna Gora za sljedeće namjene:

1.sufinanciranje projektne dokumentacije
vodovoda Poljička kosa 10.000,00 kn


ukupno 10.000,00 kn.

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz kapitalnih potpora PGŽ- a za poticanje ulaganja u kapitalne programe i ostalih sredstava Proračuna Općine Ravna Gora za 2004. godinu za sljedeće namjene:

1.pojačano održavanje odvodnje
atmosferskih voda u Ul. I. G. Kovačića
u Ravnoj Gori 200.000,00 kn


ukupno 200.000,00 kn.

Članak 7.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu utvrđuju se u sljedećim iznosima:

1.komunalni doprinos 150.000,00 kn

2.doprinos za šume 200.000,00 kn

3.kapitalne potpore PGŽ-a za poticanje
ulaganja u kapitalne programe 148.795,00 kn

4.prihodi od prodaje građevinskog
zemljišta 340.540,00 kn

5.naknada za koncesije 12.500,00 kn

6.ostali prihodi Proračuna Općine
Ravna Gora 361.841,00 kn


ukupno 1.064.881,00 kn

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje vrijediti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2004. - 2007. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03).

Klasa: 363-01/04-01/37

Ur. broj: 2112/7-01-04-1

Ravna Gora, 6. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr