SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju članka 251. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. lipnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o zabrani i ograničenju izvođenja
građevinskih radova na području općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova na području općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/11) u članku 6. briše se točka i dodaju se riječi: »i radova na objektima komunalne infrastrukture te objektima društvenog i javnog sadržaja.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/6

Ur. broj: 2142-06-13-01-4

Omišalj, 21. lipnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr