SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09 i 14/13), članka 3. stavka 4. i članka 8. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. lipnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor,
imenovanja i razrješenja

Članak 1.

U Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Općinskog vijeća Općine Omišalj izabrani su:

1. DUNJA MIHELEC, za predsjednicu,

2. MILJENKA JUSTIĆ, za člana,

3. NIKOLA DUJMOVIĆ, za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2142-06-13-01-8

Omišalj, 17. lipnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjedatelj

Tomo Sparožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr