SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
35

34.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04 i 110/ 04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. prosinca 2004. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2004. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2004. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1.odvodnja atmosferskih voda 44.500,00

2.održavanje čistoće u dijelu koji se
odnosi na čišćenje javnih površina 117.500,00

3.održavanje javnih površina 70.000,00

4.održavanje nerazvrstanih cesta 1.130.000,00

5.održavanje groblja 59.000,00

6.javna rasvjeta 215.000,00


ukupno kuna 1.636.000,00.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:

-čišćenje slivnika, taložnica, propusta
i ostalih objekata odvodnje 34.500,00

-popravci slivnika, taložnica, rubnjaka
i cijevnih propusta i slični radovi 10.000,00


ukupno kuna 44.500,00.«

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1.redovno održavanje - čišćenje kolnika 35.000,00

2.redovno održavanje - krpanje asfalta 116.000,00

3.krpanje asfalta parkirališta groblja 24.000,00

4.zamjena i popravak oštećenih rubnjaka
i kanalica 10.000,00

5.obnova prometne signalizacije 9.000,00

6.popravak prilazne ceste groblju 97.000,00

7.popravak i zamjena potpornih zidova,
mostića preko kanala i zamjena dotrajalih
rubnjaka I. G. Kovačića 264 - 302 430.000,00

8.popravak raskrižja ceste Vrh 63.000,00

9.popravak Ul. I. G. Kovačića i nogostupa
kod crkve 68.000,00

10. popravak Brojske ulice 66.000,00

11. dobava i ugradnja tampona - putovi 16.000,00

12. ostali radovi 36.000,00

13. zimska služba 150.000,00

14. stručni nadzor 10.000,00


ukupno kuna 1.130.000,00.«

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Javna rasvjeta obuhvaća:

- utrošenu električnu energiju javne rasvjete 150.000,00

- održavanje javne rasvjete 32.000,00

- blagdanska rasvjeta 33.000,00


ukupno kuna 215.000,00.«

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2004. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1.komunalna naknada 903.000,00

2.grobna naknada 80.000,00

3.zakup tržnice 14.000,00

4.višak prihoda po Godišnjem obračunu
Proračuna za 2003. god. 142.624,05

5.ostala sredstva Proračuna 496.375,95


ukupno kuna 1.636.000,00.«

Članak 6.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/38

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 6. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik

Franjo Ružić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr