SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

26.

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 31. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13) Općinski načelnik Općine Malinska-Dubašnica donio je 17. lipnja 2013. godine sljedeću

IZMJENU I DOPUNU
Plana prijma u službu u Općine Malinska-Dubašnica
za 2013. godinu

Članak 1.

U Planu prijma u službu u Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/13) točka II. mijenja se i glasi:

»II.

Utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme na dan 1. 1. 2013. godine te planira potreban broj službenika i namještenika za prijam u službu na neodređeno vrijeme, kao i potreban broj vježbenika za prijam u službu na određeno vrijeme u 2013. godini kako slijedi:

MSSS *

PS **

SSS ***

UKUPNO

Broj sistematiziranih radnih mjesta

4

5

5

14

- službenici

4

5

4

13

- namještenici

0

0

1

1

Broj popunjenih radnih mjesta

2

4

5

11

- službenici

2

4

4

10

- namještenici

0

0

1

1

Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme

1

0

1

1

- službenici

1

0

1

0

- namještenici

0

0

0

0

Potreban broj vježbenika

0

0

0

0

* MSS - magistar struke ili stručni specijalist

**PS - sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke

*** SSS - srednja stručna sprema«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 110-01/13-01/1

Ur. broj: 2142/05-03/1-13-4

Malinska, 17. lipnja 2013.

Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=845&mjesto=51511&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr