SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA RAVNA GORA
35

32.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/ 01), Općinsko vijeće Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. prosinca 2004. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU GODIŠNJEG OBRAČUNA
PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA
ZA 2003. GODINU

Članak 1.

Članak 3. Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Ravna Gora za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 8/04) mijenja se i glasi:

»Višak prihoda po Godišnjem obračunu u iznosu od 366.995,23 kn raspoređuje se za sljedeće namjene:

1. Kapitalna ulaganja:

-za izradu projektne dokumentacije
centralnog grijanja zgrade Općine 20.130,00 kn

- za nabavu osobnog automobila 117.143,00 kn

2. Ostale namjene:

- za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 142.624,05 kn

- za bruto plaću djelatnika za 12/2003. 47.760,49 kn

- za obnovu turističke signalizacije 24.009,60 kn

- za proračunsku zalihu 15.328,09 kn.«

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-05/04-01/03

Ur. broj: 2112/07-01-04-1

Ravna Gora, 6. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Franjo Ružić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr