SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 23. Petak, 14. lipnja 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Na temelju članka 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/ 01, 60/20, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 -pročišćeni tekst), članka 89. st. 1. i članka 90. Stavak (4) Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09 i 15/13) te članka 21. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 15/13) na prvoj, konstituirajućoj sjednici održanoj dana 7. lipnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o prestanku mandata članu Općinskog vijeća
i početku obnašanja dužnosti zamjeniku člana
u Općinskom vijeću Općine Vrbnik

Članak 1.

Utvrđuje se da 7. lipnja 2013. godine počinje mirovanje mandata članu Općinskog vijeća Općine Vrbnik MARIJI DUJMOVIĆ-PAVAN, dipl. oec., po sili zakona.

Danom 7. lipnja 2013. godine dužnost člana Općinskog vijeća Općine Vrbnik počinje obnašati zamjenik člana IVAN VOLARIĆ.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 010-07/13-01/03

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 7. lipnja 2013.

Predsjednik Općinskog vijeća

Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr