SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 23. Petak, 14. lipnja 2013.
OPĆINA VRBNIK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

15.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/20, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst), članka 42., 53. i 55. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09 i 15/13) te članka 4. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 15/13) na prvoj, konstituirajućoj sjednici održanoj dana 7. lipnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Odbora za mandatna pitanja

Članak 1.

U Odbor za mandatna pitanja imenuje se predsjednik i dva člana:

1. Slavko Zahija, predsjednik

2. Matej Polonijo, član

3. Igor Justić, član.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 010-07/13-01/02

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 7. lipnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjedavateljica
Vera Pajalić, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr