SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 23. Petak, 14. lipnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 i 07/13) i članka 21. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 07/13) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 11. lipnja 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Komisije za Statut,
Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća
Grada Opatije

I.

U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost izabiru se:

Za predsjednika:

4. Danko Žitinić, Pobri, Pužev breg 33.

Za članove:

5. Ivan Vidaković, Opatija, Dr. Ivana Poščića 33.

6. Bruno Starčić, Opatija, Matka Brajše 18.

7. Dušan Kukić, Mala Učka, Mala Učka bb.

8. Tomislav Lesinger, Opatija, Giuseppe Verdi 7.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/07

Ur. broj: 2156/01-01-13-1

Opatija, 11. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr