SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 23. Petak, 14. lipnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 i 07/13) i članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 07/13) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 11. lipnja 2013. godine donosi

RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Opatije

I.

U Mandatnu komisiju izabiru se:

Za predsjednika:

1. Marko Lovretić, Pobri, Dragi 6.

Za članove:

2. Lucijan Kos, Opatija, Mileve Sušanj 10.

3. Marko Ćorić, Opatija, Joakima Rakovca 16.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-13-1

Opatija, 11. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjedavateljica konstituirajuće sjednice

po ovlaštenju Ministra uprave

Predstojnica Ureda državne uprave u PGŽ

Vera Pajalić, dipl. iur., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr