SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 23. Petak, 14. lipnja 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

49.

Na temelju članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst), članka 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj. 26/09, 32/09 i 10/13) i članka 15. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj. 31/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 8. lipnja 2013. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o izboru Odbora za statutarno pravna pitanja

I

U Odbor za statutarno pravna pitanja izabrani su:

1.Luigi Satalić za predsjednika

2.Siniša Dakić Barichievich za člana

3.Adrijana Antičević za člana

4.Martina Lipovac za člana

5.Branko Domac za člana.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-13-26

Mali Lošinj, 8. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALOG LOŠINJA

Predsjedatelj
Anto Nedić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr