SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA BAŠKA
51

49.

Temeljem članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na svojoj sjednici održanoj dana 29. studenoga 2004. godine, donijelo je

PRORAČUN
Općine Baška za 2005. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Baška za 2005. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Proračun za 2005.


PRIHODI POSLOVANJA 17.081.674,96

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.510.000,00


RASHODI POSLOVANJA 14.691.592,00

RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.507.408,00RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 392.674,96


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

IZ PRETHODNIH GODINA -


C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 73.325,04


IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU

I OTPLATE ZAJMOVA 466.000,00


NETO ZADUŽIVANJE

/FINANCIRANJE - 392.674,96


VIŠAK/MANJAK RASPOLOŽIVIH 392.674,96

SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA - 392.674,96

+ NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00


Članak 2.

Prihodi i rashodi Općine Baška, te primici i izdaci financijske imovine, raspoređuju se kako slijedi:

Članak 3.

Proračun Općine Baška za 2005. godinu stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/15

Ur. broj: 2142-03-04-3

Baška, 29. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Marijan Dekanić v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr