SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
117

117.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 7. prosinca 2004. godine, donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Grada Rijeke za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim se Planom utvrđuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2005. godini.

Članak 2.

U 2005. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1. Tehnička priprema za sanaciju obalnih

i potpornih zidova, puteva, staza

i armirano betonskih konstrukcija 70.000 kn

2. Sanacija potpornih zidova, pješačkih staza,

stubišta i ograda 300.000 kn

3. Sanacija oštećenih konstrukcija 100.000 kn

4. Obnova obalnog puta Glavanovo

- plaža Ex Hotela Park - Plaža 2 95.000 kn

5. Održavanje hortikulture I uklanjanje

otpada na pomorskom dobru od Pećina

do Preluka 90.000 kn

6. Naknada Vijeću za davanje koncesijskog

odobrenja 25.000 kn

UKUPNO: 680.000 kn

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovoga Plana i sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru sukladno zakonu.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovoga članka procjenjuju se na iznos od 680.000,00 kn.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

Skica mikrolokacija iz stavka 1. ovoga članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ovoga Plana, i nije predmetom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske Županije.

Klasa: 022-05/04-01/63

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 7. prosinca 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva

mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr