SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 23. Petak, 14. lipnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

80.

Na temelju članka 28. točka 17. podstavak 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 9. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na konstituirajućoj sjednici od 13. lipnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o izboru članova Odbora za statutarno-pravna pitanja

I. U Odbor za statutarno-pravna pitanja Županijske skupštine Primorsko-goranske županije izabrani su:

1. LORIS RAK, za predsjednika

2. ĐURO DRAGOSAVAC, za potpredsjednika

3. VOJKO BRAUT, za člana

4. NATAŠA JURIŠA, za članicu

5. BOJAN TOMIĆ, za člana

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/4

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-54

Rijeka, 13. lipnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr