SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
GRAD RAB
44

44.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i članka 48. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko poglavarstvo Grada Raba, na svojoj sjednici održanoj dana 3. prosinca 2004. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se VANJA SERŠIĆ, predstojnik Ureda Grada kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja

prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: »službenik za informiranje«).

Članak 2.

Službenik za informiranje obavlja sljedeće poslove:

- rješava pojedinačne zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog objavljivanja,

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija i

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja Kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Rabu.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab ili se može dostaviti neposredno u pisarnici Grada na istoj adresi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/02-01/04-59

Ur. broj: 2169-01-01/04-09

Rab, 3. prosinca 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RABA

Predsjednik Poglavarstva
Zdenko Antešić, d.i.e., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr