SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 21. Srijeda, 15. svibnja 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Na temelju članka 14., 15., 16. stavka 2 i članka 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/ 09) i članka 46. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09 i 14/13), Općinski načelnik Općine Omišalj, dana 13. svibnja 2013. godine, donio je

ODLUKU
o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj
i visini naknade za parkiranje vozila

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se javna parkirališta na području Općine Omišalj i utvrđuje visina naknade za parkiranje vozila.

Članak 2.

Određuju se javna parkirališta u naselju Omišalj:

1.tri parkirališta u ulici Pod orišina,

2.parkiralište u ulici Kovačnica,

3.parkiralište u ulici Brgučena (na Lokvi),

4.parkiralište ispred Spomen parka,

5.parkiralište u ulici Bjanižov,

6.parkiralište u ulici Pušća,

7.parkiralište u ulici Riva pape Ivana Pavla II.,

8.parkiralište uz luku Pesja,

9.parkiralište u Servisno-uslužnoj zoni Pušća, na platou D (do privođenja namjeni),

10.parkiralište u ulici Kančinar.

Članak 3.

Određuju se javna parkirališta u naselju Njivice:

1.parkiralište u ulici Ribarska obala,

2.parkiralište u ulici Draga,

3.parkiralište Pod crikvun,

4.parkiralište u Primorskoj ulici uz park kod Plave terase,

5.parkiralište u ulici Krčine,

6.parkiralište u ulici Kralja Tomislava (ispod objekta Peharček),

7.parkiralište u Kijcu ispred Cvjetnog trga,

8.parkiralište u Kijcu u ulici Starča,

9.parkiralište u ulici Stražbica.

Članak 4.

Javna parkirališta mogu se organizirati i na privatnoj parceli, sukladno dokumentima prostornog uređenja, po prethodno pribavljenom odobrenju Općinskog načelnika Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik).

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik daje na zahtjev vlasnika parcele.

Članak 5.

Autobusi, teretni automobili i vozila za kampiranje parkiraju se na sljedećim javnim parkiralištima:

1.u razdoblju od 1. lipnja do 1. rujna

a)u naselju Omišalj: autobusi i teretni automobili na javnom parkiralištu u Servisno uslužnoj zoni Pušća, na platou D,

b)u naselju Njivice: autobusi na javnom parkiralištu u ulici Krčine.

2.u razdoblju od 2. rujna do 31. svibnja

a)u naselju Omišalj: autobusi, teretni automobili, vozila za kampiranje na javnom parkiralištu u ulici Pod Orišina (3. parkiralište) i na javnom parkiralištu u Servisno-uslužnoj zoni Pušća, na platou D,

b)u naselju Njivice: autobusi, teretni automobili i vozila za kampiranje na javnom parkiralištu u ulici Krčine.

Članak 6.

Na javnim parkiralištima iz članka 2. točke 1., 3. 8. i 10. i članka 3. točke 1., 3. i 4. vršit će se naplata parkiranja vozila u razdoblju od 1. lipnja do 1. rujna svakog dana od 7,00 do 21,00 sat.

Naplata parkiranja vozila može se vršiti i na parkiralištima u privatnom vlasništvu iz članka 1. ove Odluke.

Članak 7.

Visina naknade za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 6. stavka 1. ove Odluke određuje se kako slijedi:

a)na parkiralištima u ulici Pod orišina

-za svaki sat parkiranja 5,00 kuna,

-za svaki dan parkiranja 20,00 kuna,

b)na parkiralištu u ulici Brgučena (na Lokvi)

-za svaki sat parkiranja 7,00 kuna,

c)na parkiralištu uz luku Pesja

-za svaki sat parkiranja 7,00 kuna

-za svakih 12 sati parkiranja 20,00 kuna

-za svaki dan parkiranja 40,00 kuna.

d)na parkiralištu u ulici Kančinar

-za svaki sat parkiranja 5,00 kuna,

-za svaki dan parkiranja 20,00 kuna,

e)na parkiralištu u ulici Ribarska obala

-za svaki sat parkiranja 7,00 kuna.

f)na parkiralištu u ulici Pod crikvun

-za svaki sat parkiranja 5,00 kuna

-za svaki dan parkiranja 20,00 kuna.

g)na parkiralištu u Primorskoj ulici uz park kod Plave terase

-za svaki sat parkiranja 7,00 kuna.

-za svakih 12 sati parkiranja 20,00 kuna

-za svaki dan parkiranja 40,00 kuna.

Visina naknade za parkiranje vozila korisniku koji ne posjeduje valjanu parkirnu kartu na parkiralištima iz stavka 1. ovog članka, određuje se u iznosu od 100,00 kuna dnevno.

Članak 8.

Cijena povlaštene parkirne karte na parkiralištima u ulicama Pod orišina, Pesja, Kančinar i Primorskoj ulici uz park kod Plave terase iznosi:

-10,00 kuna mjesečno za vlasnike vozila koji imaju prebivalište na području Općine Omišalj i čije vozilo je prijavljeno na području Općine Omišalj,

-200,00 kuna mjesečno za vlasnike vozila koji na području Općine Omišalj imaju u vlasništvu nekretninu za stanovanje.

Cijene iz stavka 1. ovog članka vrijede za kupnju tromjesečne povlaštene karte.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnim parkiralištima na području općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/10 i 20/12).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-01/7
Ur. broj: 2142-06-13-01-1
Omišalj, 13. svibnja 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE OMIŠALJ

Tomo Sparožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr