SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
GRAD RAB
44

42.

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04 i 110/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2004. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevina na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01) u članku 9. mijenja se stavak 4. i dodaje stavak 5. koji glase:

»Uz zahtjev za priključenje prilaže se preslika katastarskog plana odnosne čestice, konačni akt temeljem kojeg se može graditi i potvrda Upravnog odjela za komunalni sustav o plaćenom komunalnom doprinosu za građevinu koja se priključuje.

Građevine izgrađene bez akta na temelju kojeg se može graditi ne smiju se priključiti na komunalnu infrastrukturu, kao i građevine za koje je u tijeku postupak građevinske inspekcije koji se odnosi na obustavu građenja ili uklanjanja građevine prema posebnom zakonu.«

Članak 2.

Članak 30. mijenja se i glasi:

»Za radnje suprotne ovoj Odluci kaznit će se za prekršaj:

a) pravna osoba, globom u iznosu od 1.000,00 kuna

b) odgovorna osoba u pravnoj osobi, globom u iznosu od 200,00 kuna

c) fizička osoba, globom u iznosu od 200,00 kuna.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/04-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-04-49

Rab, 7. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Joško Vidas, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr