SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), slijedom prijedloga čelnika upravnih tijela, u skladu s Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/12.) dana 17. travnja 2013. godine, gradonačelnik Grada Crikvenice donio je

IZMJENU I DOPUNU PLANA
prijama u službu za 2013. godinu

I.

Privitak 1. (tablica) iz Plana prijma u službu za 2013. godinu upravnih tijela Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/13), mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Kratice:

MSSS -radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijalista

PS -radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke

SSS -radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme

II.

Ova Izmjena i dopuna Plana stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web-stranici Grada Crikvenice.

Klasa: 112-01/12-01/42

Ur. broj: 2107/01-04/02-13-4

Crikvenica, 17. travnja 2013.

Gradonačelnik

Damir Rukavina, dipl. ing., v.r.

 

Izmjena i dopuna plana   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=10003&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr