SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11 i 61/11) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici 10. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu

Članak 1.

Članak 2. Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) mijenja se i glasi:

»Članak 2.

U Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 100.000,00 kuna.«

Članak 2.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Političkim strankama zastupljenim u Općinskog vijeća u mandatu 2009. - 2013. raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća i broju njenih članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola Općinskog vijeća, za period od siječnja do svibnja 2013. godine, to u iznosima kako slijedi:


Rb. Politička stranka Iznos


1. Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 16.098,49


2. Primorsko goranski savez - PGS 3.156,57


3. Hrvatska narodna stranka-liberalni
demokrati - HNS 12.626,26


4. Hrvatska stranka prava - HSP 3.472,22


5. Socijaldemokratska partija
Hrvatske - SDP 6.313,13


UKUPNO 41.666,67


Raspored sredstava za novi saziv Općinskog vijeća za period od lipnja do prosinca 2013. godine u iznosu od 58.333,33 kn, izvršit će se nakon konstituiranja Općinskog vijeća, razmjerno broju članova Općinskog vijeća i broju članova podzastupljenog spola u Općinskom vijeću.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu damom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur.broj: 2142/05-01-12-15

Malinska, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Josip Sormilić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51511&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr