SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

17.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« 87/08 i 136/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na svojoj sjednici održanoj 10. travnja 2013. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U članku 1. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu i projekciji proračuna za 2014. i 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 55/12), mijenja se Proračun za 2013. godinu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U članku 2. Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu i projekciji proračuna za 2014. i 2015. godinu, prihodi i primici, te rashodi i izdaci u općem dijelu Proračuna za 2013. godinu razvrstani po ekonomskoj klasifikaciji mijenjaju se kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna za 2013. godinu, u članku 3. Proračuna za 2013. i projekcije proračuna za 2014. i 2015. godinu, razvrstani po vrstama, programima, aktivnostima, funkcijama i izvorima financiranja, mijenjaju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ove I. izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/1

Ur.broj: 2142/05-01-13-16

Malinska, 10. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik:
Josip Sormilić, v.r.

 

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mal  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51511&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr