SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

87.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o provođenju postupka stavljanja izvan snage
Provedbenog urbanističkog plana dijela gradske četvrti Pehlin - Rujevica

I. Pravna osnova za stavljanje izvan snage Provedbenog urbanističkog plana dijela gradske četvrti Pehlin - Rujevica

Članak 1.

Obveza provođenja postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana dijela gradske četvrti Pehlin - Rujevica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/93, 19/93 i 10/99) - u daljnjem tekstu: Plan, utvrđena je člankom 311. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07).

Nositelj postupka stavljanja izvan snage Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a odgovorna osoba je pročelnik Odjela.

II. Razlozi za stavljanje Plana izvan snage

Članak 2.

Razlozi za stavljanje Plana izvan snage utvrđuju se kako slijedi:

-djelomična kolizija Plana s prostornim planovima šireg područja,

-izrada i donošenje Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica za veći dio područja obuhvata Plana,

-neusklađenost Plana sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja.

III. Izvori financiranja postupka stavljanja Plana izvan snage

Članak 3.

Postupak stavljanja Plana izvan snage ne zahtjeva osiguranje financijskih sredstava.

IV. Završna odredba

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/99

Rr. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 17. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51000&odluka=87
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr