SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
GRAD CRIKVENICA
41

41.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2004. godini (»Narodne novine« broj 48/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 34. sjednici održanoj 6. prosinca 2004. godine donijelo je

PLAN RASHODA
za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2004. godinu

Članak 1.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2004. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) planiraju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice i kapitalni projekti školstva koji će se realizirati tijekom 2004. godine.

Rashodi iz stavka 1. ovoga članka sukladni su Proračunu za 2004. godinu i iskazani su u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana.

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 600-01/04-01/72

Ur. broj: 2107/01-01-04-4

Crikvenica, 6. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Nikola Šaban, v. r.

TABLICA
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Crikvenice za 2004. godinu (u kunama)


R. b. Škola Opis Vrijednost


1. V. Nazor Rekonstrukcija sanitarnog čvora 50.000 2. V. Nazor Ostali instrumenti, uređaji i strojevi 8.000 3. V. Nazor Sportska oprema 12.000 4. V. Nazor Oprema 23.000 5. Z. Car Računala i računalna oprema 10.000 6. Z. Car Sportska oprema 3.000 7. V. Nazor Računala i računalna oprema 17.000 8. V. Nazor Uredski namještaj 5.000 9. V. Nazor Radio i TV prijemnici 2.000 10. V. Nazor Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 1.000 11. V. Nazor Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 8.000

12. V. Nazor Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila) 6.000 13. V. Nazor Ulaganje u računalne programe 5.000 14. Z. Car Uredski namještaj 5.000 15. Z. Car Ostala uredska oprema 15.000 16. Z. Car Telefoni i ostali komunikacijski uređaji 1.000 17. Z. Car Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje 9.100 18. Z. Car Oprema za održavanje prostorija 3.200 19. Z. Car Oprema za protupožarnu zaštitu 1.000 20. Z. Car Uređaji 9.700 21. V. Nazor Knjige u knjižnici 14.000 22. Z. Car Knjige u knjižnici 5.000 23. V. Nazor Ostala uredska oprema 11.000 24. V. Nazor Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000 25. Z. Car Oprema za program informatike 26.822 26. Z. Car Uredski namještaj za djecu s teškoćama u razvoju 1.000 27. Z. Car Oprema za grijanje za djecu s teškoćama u razvoju 1.000 28. Z. Car Oprema za djecu s teškoćama u razvoju 16.000 29. V. Nazor Oprema školske knjižnice 20.000 30. Z. Car Sanacija zgrade OŠ Zvonka Cara 450.000 31. Z. Car Dovršetak zgrade OŠ Zvonka Cara 800.000


UKUPNO 1.568.822

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr