SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
GRAD CRIKVENICA
41

40.

Na temelju članka 75. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95), članka 2., 3., 16. i 17. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 34. sjednici održanoj dana 6. prosinca 2004. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Crikvenice

Članak 1.

Članak 17. Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorske-goranske županije broj 28/96) mijenja se i glasi:

»Članak 17.

Na područjima gdje nije izgrađena javna kanalizacijska mreža mogu se graditi obiteljske kuće i stambene građevine do uključivo četiri (4) samostalne uporabne cjeline ukupne bruto površine stambene građevine do 400 m2, a ukoliko dokumentima prostornog uređenja nije utvrđena manja bruto površina, uz obveznu izgradnju trodijelnih vodonepropusnih sabirnih jama.

Uvjete i način priključenja građevina društvene, gospodarske, ugostiteljsko - turističke, infrastrukturne i komunalne namjene utvrđuje GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica, razmjerno opterećenju na sustav javne odvodnje u skladu s Pravilnikom iz članka 36. ove Odluke.

Način odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za gradnju na području gdje je obvezno donošenje urbanističkih planova uređenja i detaljnih planova uređenja, utvrđuje GKTD »Murvica« d.o.o. Crikvenica.

Odredbe ovog članka ne odnose se na prenamjene prostora postojećih objekata koji već imaju izgrađenu septičku jamu, te na izgradnju novih objekata koji su od posebnog interesa za Grad Crikvenicu o čemu poseban zaključak donosi Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice.«

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/04

Ur. broj: 2107/01-01-04-6

Crikvenica, 6. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Nikola Šaban, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr