SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/2001, 60/ 2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/ 2011, 144/2012) te članka 19. i 20. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 30/09 i 7/2013) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 8. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o prihvaćanju Deklaracije o suradnji između
Grada Kolobrzeg i Grada Opatije

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Opatije radi daljnjeg razvoja prijateljskih veza na temelju obostranog razumijevanja, prihvaća uspostavljanje suradnje između Grada Kolobrzeg i Grada Opatije.

Članak 2.

Deklaracija o suradnji između Grada Kolobrzeg i Grada Opatije sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Opatije da potpiše Deklaraciju o suradnji između Grada Kolobrzeg i Grada Opatije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 910-03/12-01/09

Ur. broj: 2156/01-01-13-04

Opatija, 8. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Sclaunich O'Brien, dipl. oec., v.r

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr